Новини

Представените творби са изцяло ръчно изработени модели на къщи, пресъздаващи духа на българската възрожденска архитектура. Част от тях не са копия на съществуващи сгради, а напълно авторски произведения на изкуството, съобразени с традициите на съответната епоха и регионална школа.
В този смисъл, това творчество е синтез на архитектура, изящно изкуство, дизайн и история.
Важна част от бъдещата изложба ще бъдат моделите-възстановки на разрушени и полуразрушени къщи, които са безценна част от наследството на Стария Пловдив.

Чрез популяризирането на това изкуство пряко ще се допринесе за представянето на богатството и уникалността на българското архитектурно-историческо наследство и ценностите на Възраждането.
Културата е най-добрият посланик на страната ни, пряко допринасящ за положителния имидж на нашето общество и традиции, които са неделима част от общото Европейско наследство.
Важно е да се отбележи, че творбите му имат образователна роля, насочена към повишаване самочувствието на българина и вярата му в ценността на родната култура, която трябва да бъде извор на вдъхновение. Познаването на архитектурното наследство е предпоставка за създаване на съзнание в хората за неговото съхранение и почит.

Акценти в експозицията:
1. Авторски къщи, пресъздаващи възрожденския дух на Пловдив, Копривщица и Мелник.
2. Модели-възстановки на разрушени и полуразрушени къщи в Пловдив, придружени от информация за техните създатели и собственици, които са имали ключова роля за разцвета на възрожденското и следосвобожденско пловдивско общество.
3. Модели на емблематични пловдивски къщи, с цел насочване на туристически поток към тези безценни бижута от родното наследство.

Една от основните идеи на изложбата е да постави началото на постоянна експозиция, съставена от трите горепосочени групи творби. Този проект има пряко отношение към атрактивното и достъпно представяне на историческото наследство на Пловдив и региона, както и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 г.