Новини

Авторите: Иван Ушев, Маргарит Гьорчев, Георги Великов, Димитър Митев, Николай Симеонов, Стелиян Стелиянов, Митьо Митев, Павлин Йорданов, Евгений Григоров.

Изложбата представя оригинални авторски произведения от дърво, обединени от темата „Слово и пластични изкуства – дърворезба” през индивидуалния поглед на всеки от деветимата автори.
Експозицията се явява интересно съчетание на дърворезбата като традиционно изкуство и словото като съществен белег на народната идентичност в миналото и днес.
Проектът търси допирната точка между езика на хората и този на дървото, за да обхване историята на българското слово и да призове към неговото опазване.
Изложбата е посветена на 250-годишнината от История славянобългарская и100-годишнината от приемането на първия закон за БАН и преименуването на Българското книжовно дружество в Академия.