Новини

СЕДМИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ
(30 юни – 5 юли 2009 г.)

Всяко лято за една седмица в двора на музея под вековната черница се оформя истинска чаршия от занаятчийски работилници. Майстори от цялата страна ни гостуват и се надпреварват да покажат своя майсторлък. Така се опитваме поне отчасти да възстановим духа на отдавна отминалото време. Подобна е била и старата пловдивска чаршия. Десетилетия са отшумели по тесните криви калдъръмени улички, но обичаите и нравите все още са живи.
„Сутрин майсторите отключват катанците, кажат си един-два масàла, посмеят се, па седнат, кръстосат крака и почнат шумно да сърбат кафето. Сутрешното кафе! Навик, неписан закон, зачитан от всички в чаршията. После майсторът ще каже „Помози Бог” и работата започва. Тук терзия е навел глава над дебелия бозов плат и чевръсто нанизва бод след бод. Там бакърджия е окачил дълбок тас и майстори перваза му, друг кове менци... Един крои еминии и папуци или шие кондури...
Какво нямаше по поличките: пръстени, гривни, кюстеци за сахати... Имаше от всичко, та като мине кокона или олизан тафта, да има какво да им дръпне окото...” (По Н. Алваджиев. Пловдивска хроника.).
Каква е днес картината в двора на Куюмджиевата къща? Равномерно почуква грънчарското колело, чува се тракането на тъкачния стан, просвирва гайда, заформя се хоро... Не толкова „алъш-вериша” е важен за майсторите. Всичко тук се прави с мерак, с душа и сърце. Затова и измайстореното си има собствено очарование и магия. А туристите получават всичко – и скъп спомен от посетеното място, и нещо достатъчно ценно, на чието сътворение си бил свидетел.