Новини

22 ноември 2011 г. (вторник) - 17.30 ч.
Изложбата, посветена на празника на младото вино и веселието е осъществена с участието на Културен център „Тракарт” и Съюза на пловдивските карикатуристи.
Още траките, населявали земите ни, са били прочути лозари и винопроизводители. В Античността от есента до пролетта са се провеждали няколко празника, посветени на култа към Дионис: Оскофория (октомври/ноември), Малки/Селски Дионисии (декември/януари), Ленеи (януари/февруари), Антестерии (февруари/март), Големи/Градски Дионисии (март/април).
Дионис е възпяван най-вече като покровител на божествената напитка – виното. През християнската епоха негов наследник става Св. Трифон Зарезан. Централно място в един от най-важните Дионисиеви празници – Антестериите, заема вторият ден, посветен на състезания по надпиване с новото вино. Тогава за младото вино се прави специален ритуал, изпълняван от деца, като целта на тази своеобразна инициация е новият елексир да достигне и надмине по качества отлежалото старо вино.
От Омировите поеми знаем за прочутото с гъстотата и аромата си тракийско вино: „А след това ми поднесе и цели 12 амфори сладко чисто вино, божествено питие. А когато искаха да пият от това червено, сладко като мед вино, той напълваше една чаша от него, смесваше го с 12 пъти повече вода и от кратера се разнасяше приятно, божествено благоухание. И тогава беше много трудно да се въздържиш от него.” („Одисея”).
Изложбата показва някои съдове за „правенето” и пиенето на вино от Античността, та до днес. Представени са и различни по размер „съдинки” за съхранение и пренасяне на този елексир. Всичко това е онагледено със стари снимки за провеждането на тържествата, посветени на празника на виното и лозята и доразкрасено със забавни карикатури за живота на дионисиевите последователи.