Новини

Най-новата социална инициатива с участието на служителите на М-Тел е „Фирменото доброволчество като форма на тиймбилдинг”, която стартира в средата на 2010 г. 19 обекта в страната бяха облагородени от 500 М-Тел доброволци от старта на проекта досега.

През 2011 година доброволческите акции продължават, като в момента компанията организира доброволческа седмица, в която повече от 150 служители ще облагородят девет исторически местности и паркове в цялата страна.
Програмата дава възможност на служителите да полагат заедно с колегите си доброволен труд за различни социални институции и природни обекти. Доброволческите активности са свързани главно с почистване на паркове, дворове на заведения за социално слаби; освежаване на помещения; засаждане на цветя и дървета; боядисване на пейки, огради, беседки и други съоръжения; изграждане на мостчета, пейки.

Фондация „Помощ за благотворителността в България” е партньор на компанията в реализирането на проекта, като съдейства за намирането на подходящи обекти и координацията на доброволческите дейности. Материалите се осигуряват от Мобилтел, а сформирането на екип, организацията и работата са отговорност на служителите в М-Тел.

Екипът, реализирал на практика „Фирменото доброволчество като форма на тиймбилдинг” - това са хората в М-Тел. Благодарение на тяхната ангажираност този проект се превърна в една от най-успешните практики в страната, в която участват служителите на една компания. Значителният брой на участниците в инициативата, многобройните места и обратната връзка, която компанията получава след всеки доброволчески тиймбилдинг не само отвътре, но и извън компанията, са доказателство за успеха на проекта на М-Тел „Фирменото доброволчество като форма на тиймбилдинг”.

Проектът получи и няколко отличия:
- От конкурса за ефективни вътрешни комуникации Grapevine Awards 2010 в категория Вътрешноорганизационна кампания за корпоративна социална отговорност;
- От годишните награди на БАУРЧР в категория „Корпоративна социална отговорност”.
- От Български дарителски форум в категория „Най-голям обем дарен труд" от служителите