Новини

Да разкажем нещо старо, да научим нещо ново!

Основната цел на заниманията с деца е формиране на съзнание за национална принадлежност и ценностна ориентация, свързана с чувството за уважение към другия и съпричастност към минало и настояще. Учениците ще имат възможността да се докоснат до предметите, които ще им „разказват” своята история. Музеят е интересно място, където можеш да играеш, да рисуваш, да се преобразяваш, да се състезаваш...
Ученето в извънкласна среда е вълнуващо и децата запомнят с лекота новата информация. В нашите забавни уроци се осъществяват междупредметни връзки между българския език и литературата, историята, околния свят, домашния бит и техника, изобразителното изкуство, музиката и пр. В програмата се съчетават различни методи на работа, които имат за цел да развият различни детски способности: творчески занимания, насочени към изследването на материални музейни ценности или народни песни (развива речевите качества); изработване на обредни предмети (изобразителна и приложна компетентност); подготовка на драматизации и диспути, писане на есета (комуникативна и литературна компетентност). Уроците са разработени на базата на различни игри, състезания, кръстословици и др.
В крайна сметка, играейки и забавлявайки се, учениците постепенно се научават да разпознават и определят във времето календарните празници и обичаи на българите, както и някои популярни празнично-обредни комплекси на други етнически общности. Ръцете майсторят художествени предмети, свързани с празничната обредност, а децата отнасят знанието и емоцията от преживяното извън училищните стени, за да се върнат отново при нас след време...
Очакваме Ви в музея!
Музеят работи и по план на учителя след предварителна заявка.

За контакти и заявки за забавни уроци:
Лора Христозова, уредник – 032/ 62 63 39; 0888 789 918.

Теми за II – IV клас
1. Да се запознаем с Етнографския музей!
2. Коледа: „Какво има в торбата на Дядо Коледа?”
3. Кукерите
4. Баба Марта: „Да направим мартеничка”
5. Великден: „Без какво не може празника?”
6. Българско традиционно облекло „Кой пръв „ще сглоби” костюма?”
7. Медникарство и грънчарство: „Кой е майсторът?”
8. Градът и селото: „Да разделим предметите”
9. Оръжието
10. Възстановки на български народни празници (по предварителна заявка)

Теми за V – VIII клас
1. Български традиционни празници и обичаи (по зададена тема)
2. Български народни музикални инструменти
3. Българско традиционно облекло: „Кой пръв „ще сглоби” костюма?”
4. Бит и култура на българите през Възраждането
5. Занаяти – медникарство, грънчарство, златарство: „Хвани предмета”
6. Възстановки на български народни празници (по предварителна заявка)

Теми за IX – XII клас
1. България след Освобождението
2. Магични обреди – Бабинден, Еньовден, Герман, Пеперуда
3. Традиционни сватбени обреди и обичаи
4. Домът