Новини

07 - 30 юни 2011 г.
Традиционното фолклорно мислене осъзнава света като система, в която наред с човека съществуват множество враждебни за него същества.
В стремежа си да неутрализира вредоносните влияния, човешкото общество формира система от вярвания, свързани с прадпазващата сила на думи, действия или предмети, наречени амулети.
Изложбата „Да спи зло под камък. Апотропеи” представя моделите на митологично мислене, отразени в различни фолклорни вярвания, забрани и препоръки за поведение. Тези модели намират израз, не само в различните видове текстове, но и като изображения върху накити и предмети от злато, сребро, дърво, мед. Представите за света, неговите граници, моментите на календарен и социален преход определят апотропейния характер на персонажи като Бог, Богородица, светците, небесните създания, подземните персонажи, както и множество животни, почитани в миналото като тотеми. С апотропейна сила са натоварени и основни геометрични фигури, осъзнавани като модели на света и границите в него.
С развитието на човешката култура множеството вярвания са загубили своята мотивация, а част от амулетите се осъзнават единствено като накити или аксесоари.
Изложбата включва музейни предмети, изработени от маниста, както и авторски изделия, вдъхновени от многообразието на традицията.
Визуализирането на изложбата е осъществено с любезно предоставените фотоси на предмети от мъниста от фондовете на музеите в Пазарджик, Перник, Велинград, Смолян, Бургас, Казанлък, Велико Търново, АЕК „Етър”, Шумен, Исперих, Силистра, както и експонати и фотоси от фонда на РЕМ - Пловдив.