Новини

15 март - 14 април
Изложбата представя част от работата по изследователския проект „Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия”.
Наложените политически граници разделят територии, които винаги са мислени като единна земя от общностите, които ги обитават. Авторите на изложбата предлагат поглед, който изразява постоянния човешки стремеж към преодоляване на границите – ментално и физически, с акцент върху културното общуване, пренасянето на културни модели и тяхното споделяне с „другите” като вариант на културен обмен.
Завръщането към корените по родните места в Кешанско и Узункюприйско, сърдечното посрещане и общуване на потомци на тракийски бежанци с местните жители са съхранени в значителна част от фотографиите на изложбата. Образите свързват нишките на историческия разказ и възвръщат спомена за българското присъствие там.
Важно място в документалните свидетелства заема граничният град Одрин – център на историческия регион Тракия, град на преселници предимно от Балканите, мост между източната и западната култура. Съхранените български места в Одрин днес се утвърждават като средища на духовен и културен живот, свързан с България. В периода май 2009 г. – юли 2010 г. екипът наблюдава и заснема празнични събития в двете български църкви – Великден, Гергьовден, Дни на българската култура и др., споделени между одринските жители и тракийци, гости от България.
Работата по трансгранични проекти между български и турски организации спомага за взаимно опознаване, разбирателство и обмен на културен опит. Визуални примери за това са Панаирът на художествените занаяти с пловдивски майстори, Празникът на детето в Одрин с участието на детски фолклорни групи от България, дейности в областта на културния туризъм и др.
Връзките с българския език и култура се осъществяват и чрез обучението на студенти в Тракийския университет в Одрин, както и чрез Българския културно-информационен център.
Визуалният разказ е съпътстван от споделени размисли на нашите събеседници – потомци на тракийци от Източна Тракия и турци с корени от България.