Новини

Изложбата представя занаятчийските еснафски сдружения в Пловдив и региона през ХІХ и началото на ХХ в. – тяхната организация, управителни органи, символи (знамена, печати, документи), правораздавателни правомощия, наказания и др., както и празниците им чрез извадки от Кондиките на различни еснафи и техни произведения.