Новини

Денят на Св. Спиридон е известен в страната като „Денят на майсторите”. Почита се като закрилник на терзиите, грънчарите, керемидчиите, тухларите, обущарите, абаджиите, казанджиите и изобщо на всички занаятчии. Според няколко местни легенди самият той някога бил обущар, абаджия или грънчар.
В Пловдив по традиция Общото занаятчийско сдружение празнува на Св. Спиридон. В края на ХІХ в. Д. Маринов отбелязва, че „Еснаф без служба не е еснаф” и продължава: „…Всякой еснаф има в годината по един светец, който се счита за покровител на еснафа и занятието, и на деня на тоя светец празнуват. Когато се наближи този еснафски празник, чаушинът на еснафа, по заповед на устабашията ще тръгне от дукян на дукян с еснафската кутия, за да събира пари, които са нужни, за да се отпразнува службата еснафска.
Според народната вяра, ако светецът не бъде почетен, той вдига покровителската си ръка от занаят, еснаф и майстори. От този занаят излизат всички кярове и на тяхно място влизат несполуките и лошотиите. Ръце работили на този ден изсъхват (вдървяват). И още, пари, заработени на този ден, не носят хаир.
Част от еснафския празник бил и т.н. тестир – провъзгласяването на калфите за майстори. След литургията еснафът отивал на мястото, където бил приготвен зиафетът. Цялата процесия била съпроводена от музиканти и множество граждани. Тук устабашията (най-стария и почитан майстор) се обръщал към издържалите изпита нови майстори, държал им напътствена реч, препасвал ги през рамо с червен пояс, защото «който не е препасан с пояс, няма право да отваря самостоятелен дюкян».
Празникът на еснафите се съпътствал от общоградски народни веселия.

Програмата включва:
• Празнично шествие от музея до съборния храм “Св. Богородица” – 11.00 ч.
• Празнична литургия в църквата “Св. Богородица” – 11.30 ч.
• Посвещаване в майсторско звание (тестерлик) – връчване майсторски свидетелства на новите майстори в музея
• Откриване на изложба, посветена на Занаятчийските еснафи и техните светци-покровители.