Новини

На 17 юни 2021 г. от 10:30 ч. Регионален етнографски музей – Пловдив проведе съвместен урок с 8ж клас от МГ „Акад. К. Попов”. Учениците Велислав Борисов и Катерина Прончева представиха изготвеният от тях картинен речник по проект „Названия за облекло от Речника на Найден Геров“, който съдържа думи и съчетания, извлечени от петте му тома. Музейният педагог на РЕМ – Пловдив Светлана Василева разказа на класа любопитни факти за символиката и значението в традиционните облекла.

Велислав Борисов и Катерина Прончева са ученици от 8ж клас на МГ „Акад. К. Попов” – гр. Пловдив. Заедно с техния учител по български език и литература Невена Ичевска, те реализират различни проекти, с които участват в работата на Ученическия институт към БАН и работят по програмата на МОН и БАН „Образование с наука”.
Първият им проект „Фразеологични словосъчетания, свързани с части от човешкото тяло“ получи наградата на УчИ БАН за най-малки изследователи. Вторият проект „Иван Богоров и изграждането на новобългарския книжовен език“ е отличен с първа награда в област „Хуманитарни и обществени науки” от УчИ БАН.

Работата на учители и ученици от МГ „Акад. К. Попов“ доказва, че младите хора са любознателни, креативни и с открояващо се отношение към българското културно-историческо наследство. Това трябва да бъде поощрявано и популяризирано.

Регионален етнографски музей – Пловдив и НБ „Иван Вазов“ оказаха научно съдействие при реализиране на проекта.