Новини

Днес, 10 декември 2020 г. от 12:00 ч., в навечерието на еснафския празник „Св. Спиридон“, Доц. д-р Ангел Янков, директор на Регионален етнографски музей – Пловдив, връчи наградата „За цялостен принос и творчески постижения в традиционните занаяти“ на майстор Кирил Коликов, от името на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Кирил Коликов е майстор-ножар, който е превърнал един традиционен занаят в изкуство, затова напълно заслужено той е първият носител на наградата, учредена от Регионалния център на ЮНЕСКО. Редовен участник в изложби на регионално и национално ниво, организирани от различни институции. Има множество награди за своите постижения, няколко обучени от него ученици, а неговите офицерски кортици са публикувани в български и чуждестранни каталози.

Събитието се състоя в тесен кръг при спазване на всички противоепидемиологични мерки.