Новини

24.09 - 30.10.2010 г.
Изложбата проследява историята на съобщенията от древността до средата на ХХ век. Богато онагледена с илюстративен и текстови материал, разказващ за контактите между хората преди създаването на модерните съобщения, тя проследява хронологически развитието на съобщителната техника във времето.
Експозицията представя уникални експонати – едни от първите телефонни апарати, появили се в България в края на ХІХ в. с княжеския герб, телефони на фирмите „Берлинер”, „Уестърн Електрик” и телефон за конферентен разговор на „Сименс и Халске”. Изключително атрактивен е един от първите стенни монетни апарати „Ериксон”, монтиран в България.
В колекцията от пощенски марки са показани екземпляри от първите български марки (1879 г.) с номинал от 5 сантима. Отбелязано е, че Първото филателно дружество в България е създадено в Пловдив през 1893 г.