Новини

Научна конференция
„Нощта в народните вярвания и представи”

Пловдив, 14-15 октомври 2010 г.

П Р О Г Р А М А

14 октомври 2010 г.
Регионален етнографски музей – Пловдив

13.00 – 14.00 часа
Официално откриване на конференцията

Пленарно заседание

1. проф. д.м.н. Минчо Георгиев (ИЕФЕМ – БАН)
Нощта в традиционната култура, в библейската и в символистичната поезия

2. проф. д.и.н. Гатя Симеонова (ИЕФЕМ – БАН)
Космическата нощ като земен инцидент

3. доц. д.н.к. Васил Марков (ЮЗУ „Неофит Рилски”)
Нощта, островът и отвъдният свят14 октомври 2010 г.
Съюз на учените в България – клон Пловдив
14.30 – 18.00 часа

І секция
Нощта – време за обредно тайнство

1. доц. д-р Ангел Гоев (АЕК „Етъра” – Габрово)
Структура на нощта в традиционното мислене

2. доц. д-р Ангел Янков (РЕМ – Пловдив)
Нощната обредност в традиционния календар (по материали от Пловдивския край)

3. Десислава Димитрова (РИМ – Русе)
„Ден и нощ” в традиционната и модерна празничност

4. доц. д-р Ваня Жекова, д-р Галин Георгиев (ИЕФЕМ – БАН)
Първата брачна нощ: категорията време в сватбения обред

5. доц. д-р Божидар Алексиев (ИЕФЕМ – БАН)
Нощното небе и обредността

6. доц. д-р Евгения И. Иванова (РИМ – Стара Загора), Велчо Кръстев
Циганите – вярвания и представи, обреди и обичаи в нощта

Кафе пауза: 16.00 – 16.15 часа

7. Анюта Каменова-Борин (ИМ – Чипровци)
Обичаят „гонене на змeй” всред турлаците от Северозападна България

8. Дарина Мирчева (ИМ – Каварна)
Нощта в севернодобруджанския обичай „Шиене на байрак”

9. Лиляна Шулева (РИМ – Пазарджик)
След залез и преди изгрев слънце (обреди и обичаи от Пазарджишко)

10. докт. Николета Петкова (ЮЗУ „Н. Рилски”)
Нощните практики в един традиционен народен празник в Стрелча – културологичен анализ

11. Мария Йорданова (РИМ – Пазарджик)
Нощта в представите на батачани

12. Креса Стоянова (ИМ – Перущица)
Нощта и перущенци

13. Лора Христозова (РЕМ – Пловдив)
Нощта – християнска вяра и народен календар

Дискусия: 17.45 – 18.00 часа14 октомври 2010 г.
Съюз на учените в България – клон Пловдив
14.30 – 18.00 часа

ІІ секция
Нощта – времето на демоните

1. д-р Евгения Троева (ИЕФЕМ – БАН)
Нощта и демонитe

2. Магда Милчева (РИМ – Хасково)
Кой ходи нощем...

3. проф. д.и.н.Рачко Попов (ИЕФЕМ – БАН), Цветана Манова (РИМ – Перник)
Едномесечетата – нов прочит

4. д-р Росен Р. Малчев (Асоциация „Онгъл”)
Нощните пакости на демоничния персонаж „воден бик”

5. доц. д-р Светла Ракшиева (ИЕФЕМ – БАН)
Нощни духове и същества в традицията на армъните

6. Десислава Божидарова (РИМ – Видин)
Вампирите във вярванията и представите на власите от Видинско

Кафе пауза: 16.00 – 16.15 часа

7. Сашка Бизеранова (РИМ – Видин)
За различията при назоваване на вампирите във Видинския край

8. Елена Георгиева (РИМ – Ловеч)
За „нощните” хора и животни – вярвания в Ловешко

9. Георги Куманов (ИМ – Велинград)
Страшни приказки за нощни гости (по фолклорни материали от Велинградско)

10. Вася Гергинова (РИМ – Пазарджик)
Демоничните сили в народните представи на населението от Пазарджишко

11. д-р Дария Василева (ИЕФЕМ – БАН)
Черна магия в нощта

12. Грозделина Георгиева (РЕМ – Пловдив)
Предпазни действия срещу неканените нощни „гости” – преди и сега

Дискусия: 17.45 – 18.00 часа


14 октомври 2010 г.
РЕМ – Пловдив

18.30 ч. Откриване изложбата „Магия за любов” (Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН )

19.00 ч. Обща дискусия на чаша вино в двора на музея15 октомври 2010 г.
Регионален етнографски музей – Пловдив
10.00 – 12.30 часа

ІІІ секция
Нощта – време двузначно

1. проф. д-р Георг Краев (НБУ – София)
Късна доба

2. доц. д-р Ирена Бокова (НБУ – София)
Зимни нощи и летни дни

3. д-р Константин Рангочев (Асоциация „Онгъл”)
Текст и хипертекст ІІІ: Нощ и святост

4. Татяна Щерева (РИМ – Варна)
Сънищата и тяхното тълкуване според народните вярвания

5. Розалина Гогова (РИМ – Хасково)
Водата в съня през нощта

Кафе пауза: 11.00 – 11.15 часа

6. доц. д-р Мирелла Дечева (ИЕФЕМ – БАН)
Нощните тайни на женската красота

7. доц. д-р Валентина Васева (ИЕФЕМ – БАН)
Нощни бдения за мъртвец при българите в Румъния

8. докт. Мария Димитрова (ИЕФЕМ – БАН)
Нощта и смъртта в българските народни вярвания и представи

9. д-р Мария Марковa (ИЕФЕМ – БАН)
Часовете от денонощието и хранителният процес в представите на традиционния българин

10. Соня Семерджиева (РЕМ – Пловдив)
Майсторлък в потайна доба

Дискусия: 12.15 – 12.30 часа

Закриване на конференцията