Новини

Колективът за национална шевица и орнаментика “Росица Чуканова” с художествен ръководител Стойка Попова издирва и разработва стари шевици и мотиви, които прилага в съвременното облекло и бит. Основан е през 1968 г. от Янка Арсова, която го ръководи в продължение на 36 години (до 2004 г.). Понастоящем в него членуват 25 дами с различни възрасти и професии, съхранили любовта си към майсторството на българката и народната традиция.