Новини

Днес, на 22.10.2018, след заседание на назначената със заповед на Директора на РЕМ - Пловдив комисия по избора на „Уредник“ – зав. фонд „Тъкани и облекло“ не беше одобрен подходящ кандидат за поста.