Новини

В българската традиция създаването на семейство и потомство е най-важна цел и основно събитие в човешкия жизнен цикъл.
Сватбата е и своеобразна драма и спектакъл и според народната вяра съпътстващите я обичаи и обреди са задължителен елемент за постигането на брачно щастие, многодетност и имотност на младите, за добра реколта и добруване на цялото село.
Изложбата представя обичаи и обреди за раздяла с моминството, ергенлъка и бащината къща, преминаването в чуждия дом, както и основните обредни компоненти – годеж, засевки, показване чеиза на момата, венчавката, въвеждане на младоженците у момкови, брачното свождане на младите, вземането на предпазни мерки срещу уроки, магии и други подобни.