Новини

Общо събрание на Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив", което се проведе на 23.02.2016 г.