Новини

П Р О Г Р А М А

27 март 2015 г. /петък/, Регионален етнографски музей – Пловдив


12.30 - 13.00 - Посрещане и регистрация на участниците в конференцията
13.00 - 13.15 - Откриване на конференцията. Официални приветствия

Проф. Иван Георгиев (НБУ) – Кратка история на социалистическия реализъм (документален филм)

Първо заседание
Визуалните образи – познание и съпреживяване

Модератор: Доц. д-р Ирена Бокова
14.30-14.45 - Доц. д-р Евгения Иванова, д-р Велчо Кръстев (РИМ – Стара Загора) – Познанието за циганските общности, представено в музея чрез визуалната антропология
14.45-15.00 - Десислава Божидарова (РИМ – Видин) – Визуалните образи в етнографската експозиция
15.00-15.15 - Цвета Ненова (Арена Медиа) – Дигиталното съдържание на музейните експозиции: живи ценности, споделени емоции
15.15-15.30 - Доц. д-р Ангел Янков (РЕМ – Пловдив) – Визуалното наследство на Крум Савов в музея
15.30-15.45 - Магда Милчева, Диляна Пецова (РИМ – Хасково) – Сватбената снимка като визуален документ
15.45-16.00 - Проф. Людмил Христов (НБУ) – Правила за въздействащо изображение или как да превърнем реалността в изкуство


16.00-16.15 – кафе пауза


Второ заседание
Фотографският дискурс във визуалната антропология

Модератор: Доц. д-р Ангел Янков
16.15-16.30 - Таня Марева (РИМ – Смолян) – „Военна поща” от колекцията „Фотографирана памет” на РИМ – Смолян – начин на употреба.
16.30-16.45 - Лора Христозова (РЕМ – Пловдив) – Живот във фотографии (опит за анализ по Ролан Барт)
16.45-17.00 - Доц. д-р Николай Ненов (РИМ – Русе) – Ритуалът като повествователна единица в първия български етнографски албум
17.00-17.15 - Проф. днк Васил Марков (Югозападен университет „Неофит Рилски) – Визуалната антропология и древнотракийското наследство в българската народна култура
17.15-17.30 - Доц. д-р Ангел Гоев (АЕК – Етъра) – Живата визия на обичая в музеите на открито
17.30-17.45 - Елена Георгиева (РИМ – Ловеч) – Колекцията от снимки на отдел „Етнография” при Регионален исторически музей – Ловеч
17.45-18.00 - Мария Славчева (ПУ „П. Хилендарски”) – „Малките” музеи – образи и наративи (по примера на село Аспарухово)
18.00-18.30 - Дискусия

18.30 - Откриване на фотоизложба „По стъпките на фотографа Крум Савов –
из южните земи”
20.00 - Вечеря за участниците и гостите на конференцията в хотел „Белвил”28 март 2015 г. /събота/, Регионален етнографски музей – Пловдив


Трето заседание
Визуалната антропология – представяне на случаи

Модератор: Доц. д-р Николай Ненов

9.30-9.45 - Доц. д-р Ирена Бокова (НБУ) – Визуалната антропология – изследване и представяне: споделяне на случаи от терена
9.45-10.00 - Доц. д-р Васил Гарнизов (НБУ) – Визуалната антропология – изследване и представяне: споделяне на случаи от терена
10.00-10.15 - Гл. ас. д-р Меглена Златкова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – Визуалната антропология и видимият и невидим град – аспекти на преподаването
10.15-10.30 - Десислава Тихолова (РИМ – Русе) – Изложбата „Спомен за детството” – концепция, визия и слово
10.30-10.45 - Грозделина Георгиева (РЕМ – Пловдив) – Семейният албум на едно арменско семейство като извор за визуалната антропология
10.45-11.00 - Горан Стефанов (ИМ – Малко Търново) – Влахов дол – 2013 (докуметален филм за нестинарството)

11.00-11.15 – кафе пауза


Четвърто заседание
Визуалната антропология – интерпретация и контексти

Модератор: Доц. д-р Евгения Иванова

11.15-11.30 - Мария Кръстанова (РЕМ – Пловдив) – Облеклото като визуално отражение на Gender проблема през периода на социализма
11.30-11.45 - Стефана Минчева (РЕМ – Пловдив) – Музей и образ. Съвременни методи за оценностяване
11.45-12.00 - Мина Христемова, Росица Бикова (ИМ – Асеновград) – „Изселници-преселници” – опит за визуализиране на промяната на Станимака в Асеновград
12.00-12.15 - Васил Караджов (Център за култура и туризъм Тракея) – Идеи за музей на виното в Асеновград. Визуално представяне на възможности за избор на локация
12.15-12.30 - Атанаска Станчева (ИЕФЕМ-БАН), Тодор Станчев (Сдружение за културни инициативи) – Визуалната антропология в България през погледа на Международен фестивал на етнографския филм – София
12.30-12.45 - д-р Нора Бонева (НИМ) – Представяне на мултимедиен диск за пастирската музика, продукт на проекта CANEPAL


12.45 – Дискусия. Закриване на конференцията