Новини

Целта на изложбата е да покаже многообразието на традиционната българска култура и изкуство пред разнородна публика чрез човешкия разказ, отразен в облеклото и аксесоарите към него. Този микросвят с неговите послания и закодирани фрази е почти непознат за европееца. Облеклото, както и накитите към него в миналото имат и обредно-магична функция. При раждане, годеж, сватба и смърт, в празник и делник, накитът е бил необходимост и неотменен дар. На него се приписва чудодейната сила – да пази от зло, да носи здраве и благополучие.

Изложбата ще покаже самобитността и спецификата на етнографските групи у нас, ще спомогне за разбиране на връзката между процесите и събитията в централноевропейската и балканската култура през ХІХ и началото на ХХ век.