Новини

„...А ДА СА СВАТИМЕ, А ДА СА СРОДИМЕ...”
(СВАТБЕНИТЕ ОБРЕДИ НА ЕТНОСИТЕ В ШУМЕН)

Изложбата включва сватбени обредни реквизити и костюми на българи, турци, арменци, евреи и роми, разкрива традициите и обичаите на отделните общности. От векове българи, турци, евреи, арменци, татари и роми живеят в Шумен задружно, мирно, тихо и толерантно. От векове те си спазват своите характерни обичаи и традиции, но и празнуват заедно празниците.

Самото заглавие на изложбата: „...а да са сватиме, а да са сродиме...”, е малко двузначно. Изразът е от българска народна песен, свързана със сватбите в България и подсказва, че няма разлика в това, кой с кого ще се сродява – дали българи с турци, арменци с евреи или евреи с турци. Такива смесени бракове е имало, има и в момента, ще има и в бъдеще. Самата изложба разкрива чрез специални табла, отделни моменти от сватбената обредност при различните етнически групи. Описано е най-характерното, малко по-различното и общото, което е свързано със сватбените обреди на етносите.

Изпълнена с множество развлекателни елементи, сватбената обредност при всички етнически общности цели да осигури на младите дълъг и щастлив семеен живот. Затова при евреите свекървата ги посреща с огледало да запомнят завинаги този ден, когато младите са най-щастливи и усмихнати, а в българската къща са посрещнати с пита с малко сол и много мед, за да е такъв и животът им. Интерес предизвикват и българските восъчни сватбени венчета от началото на ХХ в., арменските дарове и сватбени подаръци, еврейските брачни договори (кетуби), турските дарове, къносването при турците и ромите-мюсюлмани. Заедно с това са експонирани и различни сватбени костюми и други ценни артефакти от различните общности.

На 13 ноември от 18:00 ч. ще представим изложбата в Регионален етнографски музей – Пловдив, в града, който заслужено ще стане европейска столица на културата, спечелил това звание с мотото: „Заедно”.