Новини

10 март - 6 април
Изложбата представя над 100 оригинални експоната и около 70 снимки от фонда на Исторически музей – Димитровград, обединени под общото заглавие „Димитровград: История под знак: Първи социалистически!”.
Те илюстрират идеята, че всички процеси и явления, които стават в българското общество през 40-те и 50-те години на ХХ век се отнасят в най-голяма степен за Димитровград.
Създаден с правителствен указ от 2 септември 1947 г., "градът на младостта" е еталон и витрина на всичко ставащо в страната ни през 50-те и 60-те години на миналото столетие.