Новини

На 02.09.2013 год. в Регионален етнографски музей – Пловдив се проведе процедура по журиране на получените карикатури за участие в Седмото международно биенале “Майстори на карикатурата” – Пловдив’ 2013.

Подборът и селектирането на карикатурните творби бе извършено от жури в състав:
Цочо Пеев – Дружество на пловдивските карикатуристи, карикатурист;
Доц. д-р Димитър Димитров – ректор на ВУЗК – Пловдив, карикатурист;
Доц. д-р Ангел Янков – директор на РЕМ – Пловдив, етнолог;
Соня Семерджиева – гл. уредник при РЕМ – Пловдив, етнолог;
Янко Кавръков – художник, РEM – Пловдив.

Бяха получени и представени за селектиране 195 карикатури от 94 автори (35 държави). Селектирани бяха карикатурите за отпечатване в Каталога.

След тайно гласуване журито реши:

1. Обявява за “Майстори на карикатурата” следните автори:
Oлег Гуцол БЕЛАРУС
Йовчо Савов БЪЛГАРИЯ
Димитър Атанасов БЪЛГАРИЯ
Дору Аксинте РУМЪНИЯ
Сава Бабич СЪРБИЯ


2. Автори, номинирани за удостояване с диплом:
Марина Горелова БЕЛАРУС
Люк Дешемаекер БЕЛГИЯ
Веселин Зидаров БЪЛГАРИЯ
Ивелин Стоянов БЪЛГАРИЯ
Мирослав Божков БЪЛГАРИЯ
Mиро Георгиевски МАКЕДОНИЯ
Серик Кулмешкенов САЩ
Николай Свириденко УЗБЕКИСТАН
Халит Куртулмуш ТУРЦИЯ
Ердоган Башол ТУРЦИЯ
Валерий Могилний УКРАЙНА
Oлена Цуранова УКРАЙНА


Специална награда на ректора на ВУАРР – Пловдив Проф. д-р инж. Димитър Димитров:
Константин Анастасов БЪЛГАРИЯ