Новини

Времето отброява дните, месеците, годините... Ето, макар и някак неусетно, стигнахме и до 2013-та. Годината, която отбелязва нашето Седмо международно биенале „Майстори на карикатурата“. Събитие, което стана традиция за един музей, за един университет, за един град... Събитие, което се очаква с нетърпение от гражданите на Пловдив, нашите гости, и от мнозината завладени от това изкуство по целия свят.
Темата, по която работиха карикатуристите тази година, бе „Фаталното 13“. Както и предполагахме, тя провокира творците към най-разнообразни интерпретации, съдържащи съзнателни и подсъзнателни асоциации към тринадесетицата... Според повечето 13 носи нещастие, но според други това е късметлийско число. Суеверие или обичай, вярно или не? Творбите ни карат както да се замислим пред тях, така и да се насладим на рисунъка и въображението на карикатуристите.
За представителността на Седмото издание на биеналето свидетелства и факта, че в него се включиха 94 автори със 195 карикатури. Те са от 35 националности, от петте континента. След като селектира получените карикатури, журито номинира 18 творби. Пет творци са удостоени със званието „Майстор на карикатурата“, а останалите са отличени с диплом.