Новини

„Кога си на кон, хем си седиш, хем си ходиш” – шегували се някога балканджиите. Конете били тяхното “превозно средство” по стръмните тесни пътеки. Те им били добри помощници в селското стопанство. Осигурявали поминъка на планинците, известен като кираджийство и кърджийство. А занаятите, свързани с функционалното им поддържане и изработване на амуниции (налбанство, сарачество, самарджийство, коларо-железарство и др.), давали прехрана на голям брой майстори от региона.
Навремето всяко семейство се стремяло да притежава поне няколко коня. Тяхната сила, красота и брой се превръщат в олицетворение на социалния престиж на стопаните им. „Кон са назаем не дава” – той е другар, помощник и имане. За това балканджиите почитали коня, и на Тодоровден изразявали обичта и преклонението си пред неговата сила.
Изложбата представя интересен поглед върху нашето минало. Тя е заслуженото признание за присъствието на коня в живота на балканджията от ХІХ век до 40-те години на ХХ век. Пренася ни в една отминала епоха на усилен труд, преклонение пред природата и дълбока почит към традициите.
В изложбата са представени над 110 експоната и много архивни снимки от фонда на ИМ – Г. Оряховица, СМРЗИ – Трявна, МНХЗПИ – Троян, ТДА – Габрово, АЕК „Етър” и сайта LostBulgaria, за което сме безкрайно благодарни.
Отделя се специално внимание на детската аудитория, чрез модул представящ: игри, гатанки и любопитни факти свързани с темата. Децата имат възможност чрез рисунки да изразят емоцията, която е предизвикала в тях изложбата.
Изложбата се придружава от DVD филм, представящ изработване на подкова и подковаване на кон – демонстрация, извършена в работилница на АЕК „Етър” на Тодоровден 2012 година, както и на обичаи свързани с почитането на коня.
Предвиден е и базар на изделия от регистъра на коларо-железарството и сарачеството.