Новини

В съвременната западна култура хората, които се занимават и интересуват от изкуство – творци, критици, колекционери, любители – се разделят и развиват в две противоположни посоки. От една страна са ценителите на класическото изкуство, а от друга – на съвременното.
За тези, които са в съвременното изкуство, всичко започва след 1945 г. В академичното образование централно място е отредено на съвременното модерно изкуство и на неговите преуспели представители. Това предопределя развитието на младите творци. До известна степен те са улеснени от факта, че не получават класическо образование, не усвояват опита и уменията на предшествениците си. И бързат напред. От друга страна са тези, които имат класическо образование. Повечето са тесни специалисти в своята област и не виждат възможност за взаимоотношения със съвременното изкуство.
Необходима е връзка между съвременното изкуство и изкуството на нашите предци. Това означава не само да се съхранят и усвоят техните опит и знания, но и да се прилагат и развиват. По тази причина изложбата е в Етнографския музей като едно от няколко изключително подходящи места в България за реализиране на концепцията ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО.
Художествените творби, показани на изложбата, са на Петър Джельов и Живко Джельов фон Стоев – баща и син, които познават и живеят както в света на модерното съвременно, така и в света на традиционното изкуство.
Само тези, които днес създават своето изкуство, опирайки се на опита, знанието и гениалността на творците предци, успяват да оставят нещо трайно.