Новини

Още като дете Катя Черпокова обиква българските носии, а след това започва и да бродира. Преди шест години се премества да живее в гр. Пловдив и влиза в колектива за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова” при читалище „Алеко Константинов”, където се изработват модели на автентични шевици от народни носии.
Преди години започва да колекционира народни носии и части от тях. Харесва богатството на традиционните български костюми, както и техните цветови съчетания и пищна изработка. В Северна България с най-богати шевици се отличават районите на Видинско, Врачанско, Плевенско и Русенско. Катя Черпокова успява да събере от някои краища цели, а от други – отделни части от носии. Силно впечатлена е от Елховските сукмани с техните жълти пазви. С богата и пъстра шевица се славят ръкавите на носиите в Софийско, Самоковско, Пернишко, Дупнишко и Кюстендилско. Изключително голям интерес у нея събуждат костюмите на старите българи преселници от земите, останали извън днешните граници на България – Македония, Беломорска Тракия, Одринско.
В изложбата могат да се видят някои ръчно изработени шевици от Катя Черпокова, предимно от регионите на Елхово, Разград, София, Дупница, Кичево и Куманово.
Това разнообразие от везба и цвят по дрехата разкрива богатия душевен свят на българката, както и нейното разбиране за красота и естетика.
„Убедена съм, че много хора ще почувстват любовта и гордостта от родното, разглеждайки изложените костюми”, казва Катя Черпокова.