Новини

Експозицията съставлява представителна извадка от богатата колекция накити и носии на Регионален етнографски музей – Пловдив. Тя показва самобитността и спецификата на етнографските групи у нас като включва образци от ХVІІІ, ХІХ и началото на ХХ век.
Една от целите е да се покаже колорита и оригиналността на българската народна култура и изкуство пред разнородна публика. Да бъде представен онзи микросвят на българина, отразен в облеклото и накитите, с неговите послания и закодирани фрази. Един непознат за европееца свят, който би подпомогнал разбирането на българската и балканската култура от ХІХ и началото на ХХ век. Изложбата показва техниката на изработка и мястото на накитите в бита и светоусещанията на българите, а също и как те успяват да съчетаят по невероятен начин местните традиции с влиянията от Ориента и проникващата мода от Европа.