Музикални инструменти и обреден реквизит

Във фонда се съхраняват 5 400 експоната. Основните колекции са: грамофони и грамофонни плочи, кавали, мартеници, великденски яйца. Фонографът от Първото пловдивско изложение, латерните, пианата, грамофоните (някои, от които са от началото на ХХ век) представят градската култура през отминалото столетие. Наред с тях фондът разполага и с разнообразни народни инструменти от региона - гайди, дудуци, кавали, гъдулки, гусли, окарини, тъпани.
В музея се съхранява голяма част от личния архив на известния български музикант, диригент и музиколог – Ангел Букорещлиев. Тук ще видите и хармониумът на Найден Геров от началото на 60-те години на ХІХ век, първият клавишен инструмент, доставен в Пловдив за светски нужди.

Фондът е представен в една експозиционна зала.