Фототека и Произведения на изобразителното изкуство

Произведенията на изобразителното изкуство в Регионален етнографски музей - Пловдив наброяват над 100 ценни картини, икони, статуетки, пана, дърворезби, метални пластики. Сред авторите са художници като Симеон Велков, Коста Форев, Георги Божилов - Слона, Димитър Киров, Колю Витковски.
Със своите над 2000 инвентарни единици Фототеката притежава голям информационен потенциал за научни интерпретации и илюстрации на живота в Пловдив и Пловдивския край – портрети, облекло, архитектура, бит, празнична обредност и др. По-голямата част от снимките са черно-бели, върху картон и датират от началото на ХХ век, а техни автори са най-известните фотографи по това време К. Савов, Д. Коцев, А. Коларов, А.Томов и др.
Експозицията включва уникалното платно на Иван Мърквичка “Пазар в Пловдив” (1888 г.) – едно от първите, които отразяват всекидневния живот на българския град след Освобождението.