Занаяти

Фондът съдържа над 7 000 инвентарни единици – занаятчийски произведения и инструменти. Основните колекции са: медни съдове (една от най-богатите в страната, с образци от средата на XVIII до края на XIX в.), порцелан, керамика, ковано желязо, накити и църковна утвар, часовници, старинно оръжие, печати, знамена на занаятчийски организации.

Четири от залите на музея са отделени за занаятите: абаджийство, грънчарство, медникарство и железарство, златарство.