Селско стопанство

Фондът е комплектуван от инструменти и съдове (общо около 1000 инвентарни единици), използвани в стопанската дейност на населението в района от Родопите до Розовата долина. Илюстрирани са най-вече специфичните за областта винарство, тютюнопроизводство, оризарство, розоварство, градинарство и овцевъдство. Сред експонатите правят впечатление: барутник от рог, датиран 1757 г., календарите-рабоши, дизиите от чанове, инвентар на карловска розоварна (1876 г.).

Фондът е представен в две експозиционни зали.