Специалисти

Доц. д-р Ангел Янков Директор
Образование: история, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1989, магистратура Специализация: етнология, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1991 Научна и образователна степен “доктор”: дисертация “Календарни празници на българите католици (края на ХІХ - средата на ХХ в.)”, 1999
Научно звание: Старши научен сътрудник ІІ ст.
Основни интереси: изследване на регионалното и локалното, конфесионални варианти в традиционната култура


****


Биляна Попова
Главен асистент
Завеждащ фонд “Селско стопанство” и “Мебели и интериор”
Образование: История, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, магистратура Научна и образователна степен „доктор”, дисертация: „Българските майстори на народни музикални инструменти”, 2014
Основни интереси: изследване на материалната култура, традиционни занаяти (часовникарство, майстори на народни музикални инструменти), етнология на града


****


Лора Христозова
Главен уредник
Завеждащ фондове “Музикални инструменти и обреден реквизит” и “Фототека и произведения на изобразителното изкуство”
Образование: История, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, магистратура
Основни интереси: изследване на духовната култура, празнична обредност, етнология на града


****


Грозделина Георгиева
Уредник
Завеждащ фонд "Занаяти" и Научен архив
Образование: история , СУ “Св. Кл. Охридски” 1997, магистратура Магистратура “Икономика”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006
Основни интереси: изследване на материалната култура, култова и религиозна приемственост от древността до днес


****


Мария Кръстанова
Уредник
Завеждащ фонд "Тъкани и облекло"
Образование: Социална антропология, ПУ “Паисий Хилендарски” бакалавър 2014, Магистърска програма Етнология и културна антропология в СУ "Климент Охридски", магистър 2016
Основни интереси: социална антропология, работа с хора в неравностойно положение, достъпност на културно-историческото наследство, телесни практики, облекло, шевици и тъкани.


****


Стефана Йорова
Уредник PR и АСО
Завеждащ отдел Връзки с обществеността и Административно-стопански отдел
Образование: Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски", бакалавър 2013, Магистърска програма Етнология: общности, идентичности, култура в ПУ "Паисий Хилендарски", магистър 2014, докторант по Етнология в ПУ "Паисий Хилендарски"
Основни интереси: митология, фолклор, социална психология, културно наследство.


"The Navitimer is a replica watch that Chopard Replica went up in value in the previous decade like many other tool replica watches, being a counterpoint to the dressier 'gentleman' pieces made by famous Geneva manufacturers with double-barrelled names, inch Panerai Replica Watches he says, alluding to Breitling Super Avenger Replica sites such as Patek Philippe and Vacheron Constantin. Its recognition is also helped by Bacs' observation that "the Navitimer is one of the Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica good replica pieces to wear every day".