За контакти

Регионален етнографски музей - Пловдив


4000 гр. Пловдив, ул. “Д-р Ст. Чомаков” № 2


E-mail: ethnograph@abv.bg, ethnographplovdiv@gmail.com


www.ethnograph.info


РЕМ - Пловдив Facebook


Факс: 032/ 62 63 28


В Регионален етнографски музей – Пловдив е осигурена максимално достъпна среда за хора с двигателни увреждания.


Телефони:


032/625 654 - Експозиция


032/625 257 - Директор


032/626 328 - Гл. уредник, Гл. асистент


032/626 327 - Уредници


032/626 339 - Уредник PR, Счетоводител


032/624 261 - Касиер-домакин


 


Зимно работно време:

Понеделник Почивен ден
Вторник 9:00-17:00
Сряда 9:00-17:00
Четвъртък 9:00-17:00
Петък 9:00-17:00
Събота 9:00-17:00
Неделя 9:00-17:00

Лятно работно време:

Понеделник Почивен ден
Вторник 9:00 – 18:00
Сряда 9:00 – 18:00
Четвъртък 9:00 – 18:00
Петък 9:00 – 18:00
Събота 9:00 – 18:00
Неделя 9:00 – 18:00